top of page

STICHTING JEWISH MUSIC CONCERTS

Home: Welcome

BELEIDSPLAN

Stichting Jewish Music Concerts

Historie

De Stichting Jewish Music Concerts is op 23 oktober 2018 opgericht. De akte is verleden bij Notariskantoor Spier & Hazenberg te Amsterdam, Mr. E.O.Spier. De Stichting heeft haar zetel in Amsterdam

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Nachshon Rodrigues Pereira            voorzitter

Yonathan van den Brink                     secretaris & penningmeester

Directie:

Barry Mehler

Doel

De Stichting heeft ten doel het organiseren en/of doen organiseren van - concerten met onder andere Joodse, Israëlische en liturgische muziek, het verder promoten van deze muziek, het stimuleren van de ontwikkeling van Joodse en Israëlische music, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het streven is erop gericht de entreeprijs voor de bezoekers van de concerten op een laag en aanvaardbaar niveau te houden, opdat het voor een brede groep bezoekers mogelijk zal zijn de concerten te bezoeken, terwijl tevens een grote diversiteit van bezoekers wordt nagestreefd.


De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door;

  • Subsidies en andere bijdragen

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten

  • Alle andere verkrijgingen en baten w.o. de entree opbrengsten van te organiseren concerten.

  • De Stichting is opgericht zonder winstoogmerk, verkregen positieve baten zullen worden aangewend voor een volgend te organiseren concert.

  • Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.


Missie

Doel is het promoten van Joodse, Israëlische en liturgische muziek en daardoor de levendigheid van de joodse muzikale cultuur en daarmee de verdere ontwikkeling van de joodse multi-cultuur te stimuleren in een brede hedendaagse context door elk jaar openbare concerten te organiseren.


Joodse cultuur ontleed zijn identiteit bij uitstek aan de kruisbestuiving van verschillende culturen, zeker in de muziek, door de contacten die door de diaspora hun invloed hebben achtergelaten.


Belang

Een levendige Joodse gemeente heeft ook een levendige Joodse muziekcultuur nodig. Muziek verbindt, verbroedert en helpt ons om onze identiteit te behouden en te versterken. Onze concerten voorzien niet alleen in Amsterdam maar in een heel Joods Nederland in een grote behoefte. Onze concerten zijn bedoeld om mensen uit diverse achtergronden aan te spreken en te verbinden: ‘eenheid in verscheidenheid’.


Marketing

Communicatiekanalen; Joodse pers-infrastructuur (Nieuwsbrieven Joodse Gemeenten/Kerkgenootschappen), NIW, Joodse Omroep, Jonet, Joods.nl, en landelijke en regionale (AT5, Radio/TV NH) pers - online, kranten en radio en TV.

Social media, eigen website, social netwerk allianties met andere Joodse organisaties.

Print; postering, flyers en nieuwsbrieven


Producties

De producties zullen bestaan uit professionele musici, voornamelijk Joodse, maar ook niet-joodse musici, zowel instrumentaal als vocaal plus een solist met internationale allure.

Een professioneel productieteam zal worden ingeschakeld.


De financiële bewaking geschiedt door de penningmeester van de stichting op basis van een ruim voor het concert, samengestelde begroting, gebaseerd op het evenement voorafgaande aan het te organiseren evenement.


Algemeen

KvK nummer:                                    72912545

RSIN nummer:                                  859283987

Bankrekeningnummer:                     NL53 SNSB 0773 1714 60


e-mailadres:                                       JewishMusicConcerts@outlook.com

Home: About
Home: Files
Hall Foto.jpg

“Liebe macht das Lied unsterblich!”

(Love makes music eternal!)

Louis Lewandowski

Home: Quote
bottom of page